شنبه ۱۲ اسفند ۱۴۰۲
اینجا هستیدSkip Navigation Links
 ایرانی بسازید که هر کس از هر جای دنیا به این کشور نگاه کرد معجزه اسلام را در سازندگی یک کشور و ملت به چشم ببیند . (مقام معظم رهبری)
رقابت از دیرباز در تعاملات انسانی به چشم می خورد بطوریکه در تاریخ ما انسانها همواره برای کسب منافع اقتصادی ، سیاسی و فرهنگی یا به بیانی دیگر کسب برتری به رقابت با یکدیگر پرداخته ایم ، امروزه با توجه به شرایط اقتصادی جهان و محدود بودن منابع ، رقابت امری ناگزیر است در چنین شرایط آشفته و متلاطی که عوامل درونی و بیرونی بر مسیر حرکت تأثیر گذار است . لذا نیاز است که همواره مدیران راهبرد اندیش بوده تا بتواند عوامل و اصول حاکم بر رقابت را شناسایی و با انتخاب راهبرد مناسب سازمان را از چالش های پیش رو بسلامت هدایت نمایند . 


                                                                                                                        با تشکر 
                                                                                                                     علی میرزائی 
                                                                                                                      مدیر عامل 
تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت به سازه اندیشه نسیم البرز تعلق دارد.