شنبه ۱۲ اسفند ۱۴۰۲
اینجا هستیدSkip Navigation Links > صفحه نخست > درباره ما > واحدهاي سانا > واحد مالي و اداري
واحد مالي و اداري

اين واحد در راستاي بهبود تعهدات و اهداف شركت عهده دار انجام مسئوليت هاي ذيل مي باشد
- برنامه ريزي در جهت تخصيص مناسب بودجه و اعتبارات موجود به واحدها و پروژه هاي موجود
- ارائه گزارش و راه كار مناسب و تحليل انحراف از بودجه
- وصول مطالبات سازمان از مشتريان
- انجام ثبت و گزارش دهي به موقع و دقيق كليه عمليات هاي مالي سازمان
- پرداخت هزينه هاي جاري دفتر ، كارخانه ها و پروژه ها
- عمليات حسابداري مالي ، صدور اسناد ، نگهداري و كنترل مناسب حساب ها بر اساس تفكيك پروژهها و تاْمين كنندگان
- تهيه گزارشات ماهانه در خصوص نياز دوره هاي آموزشي و بررسي و تاْييد بودجه آموزشي پرسنل و ارائه گزارشات به مقام ما فوق

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت به سازه اندیشه نسیم البرز تعلق دارد.