شنبه ۱۲ اسفند ۱۴۰۲
اینجا هستیدSkip Navigation Links > صفحه نخست > درباره ما > واحدهاي سانا > واحد پشتيباني و تداركات

واحد تدارکات و خرید  
مسئوليت فرآيند تاْمين منابع شامل انواع متريال ، تجهيزات ، ملزومات ، خدمات و ساير نيازهاي شركت بر عهده اين واحد مي باشد و به منظور انطباق فرآيند خريد با الزامات كيفي مورد نظر سازمان اقدامات زير به مورد اجرا گذاشته مي شود :
- شناسايي ، ارزيابي و رتبه بندي مستمر تاْمين كنندگان بر پايه توانايي آنان در تاْمين محصولات يا خدمات بر طبق الزامات سازمان و خواسته هاي كارفرمايان از طريق انجام بازرسي و ساير روشها
- تنظيم و نگهداري سوابق نتايج ارزيابي ها
- ارائه فهرست تاْمين كنندگان معتبر و مديريت روابط با ايشان
- تنظيم قرادادها ، دستور العمل ها و ساير مستندات خريد
- برنامه ريزي خريد و تجزيه و تحليل گزارشات فرآيند و ارائه جمعبندي نتايج بررسي ها به مديريت عامل و ساير واحدهاي مرتبط بر حسب ضرورت

 

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت به سازه اندیشه نسیم البرز تعلق دارد.